Thứ Hai, 29 tháng 9, 2014

Tại sao bạn nghèo: Tại bạn chứ còn sao nữa

Đây là một câu nói của của tỉ phú Alibaba, Jack Ma (Mã Vân) trong một buổi diễn thuyết trước công chúng tại Trung Quốc vào hồi tháng Tư năm nay. "Bạn nghèo vì bạn không có tham vọng. 35 tuổi mà còn nghèo thì đấy là tại bạn!"

Mã Vân: Tôi mà khởi nghiệp thành công thì ai cũng có thể khởi nghiệp thành công