100 bài học

Trang này là nơi tổng hợp 100 bài học kinh doanh, 100 bài học dạy làm ăn theo chương trình truyền hình Hàn Quốc thập niên 70.
Đây là những bài học vô cùng quý giá cho bất kì người nào có ý định khởi nghiệp hoặc những người đang làm doanh nghiệp.
Làm doanh nghiệp- Làm người- 100 bài học làm doanh nghiệp quý giá.
100 bài dạy làm ăn, biên tập theo chương trình của Đài truyền hình Hàn Quốc thập niên 70
Xem toàn bộ: 100 bài học làm ăn
Bài 1: Chọn bạn làm ăn (tập 1)
Bài 2: Chọn bạn làm ăn (tập 2)
Bài 3: Kĩ năng SS.
Bài 4: Cháo nóng húp quanh.
Bài 5: Những mái chèo lạc nhịp.
10 Bài học kinh doanh từ cuộc sống


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét